oENGLISH oDEUTSCH UPDATED 31/08/16 Facebook  Google+  E-mail
vyrobky ISO 9001
ISO 9001
Profil spoločnosti

Profil spoločnosti

VZDUCHO s.r.o. bola založená 24.04.1996 ako spoločnosť rakúsko-slovenská s väčšinovým podielom firmy TROGES Ges.m.b.H. Dlhodobo sa radí medzi stabilných výrobcov vzduchotechnického potrubia s medzinárodnou pôsobnosťou.
Sídlo spoločnosti sa nachádza v areáli Istrochem a.s. na Nobelovej ulici č. 34 v Bratislave. Rozloha výrobných priestorov je 1500 m2, z toho 300 m2 dielne na výrobu tvaroviek spiropotrubia a 1200 m2 dielne na výrobu hranatého potrubia. K dispozícii máme aj prislúchajúce priestory na uskladnenie hotových výrobkov. Nosným programom výroby je štvorhranné a kruhové potrubie z pozinkovaného plechu. V plnom rozsahu zabezpečujeme aj dodávku spiro potrubia, tvaroviek a špeciálnych kusov vrátane spojovacieho a montážneho materiálu. V prípade záujmu ponúkame aj vlastnú dopravu tovaru.
Výrobky vyrábame na špičkových technologických zariadeniach (vykreslovacie a plazmou vypaľovacie zariadenie, odvíjacia a deliaca linka, ohraňovacie lisy, falcovanie stolice a špeciálne jednoúčelové stroje) a s pracovníkmi, ktorí majú dlhoročné profesionálne skúsenosti v oblasti vzduchotechniky. Naši pracovníci a používané výrobné technológie sú predpokladom a súčasne i zárukou vysokej kvality našich výrobkov. Naše vzduchotechnické potrubie a príslušenstvo vyhovuje STN, DIN a ÖNORM. V organizácii máme zavedený systém manažérstva kvality a environmentu podľa požiadaviek ISO 9001 a ISO 14001.

Zúčastnili sme sa na dodávkach vzduchotechnického potrubia a príslušenstva aj pre nasledujúce stavby:
Aquapark Senec, Kúpele Brusno, Podhájska, Dudince, Reštaurácie McDonald Slovensko, St. Nikolaus L. Mikuláš, SACHS a BOGE Trnava, Chopin Hotel Bratislava, Kochovo sanatórium Bratislava, Dell Bratislava, FIIT STU Bratislava, Železničná stanica Trnava, Pavilón opíc ZOO Bratislava, Bytové domy a polyfunkčné objekty (Slnečnice, Vyšehradská, Koprivnica, Viktória, Glória, Karloveské Rameno Bratislava, U kráľa Ľudovíta Trnava), Hotel Hilton Viedeň, Krajská nemocnica Salzburg, Elektrárne EVN Maria Enzersdorf a EVN Edlitz, Hotel Forum Moskva, Hotel Biely dom - Jekaterinburg, Millennium Tower Viedeň, Westbanhof Viedeň atď. vyrobky vyrobky