oENGLISH oDEUTSCH UPDATED 02/04/15 Facebook  Google+  E-mail

NÁVOD NA VÝBER POTRUBIA

Ako vybrať správne vzduchotechnické potrubie...

Návod na výber potrubia
PDF dokument na stiahnutie
download Vzduchotechnické potrubia sú hlavne v normách STN nazývané aj ako vzduchovody. Terminológiu z oblasti vetrania budov spresňuje STN EN 12792. Pri zariaďovaní vzduchotechniky akéhokoľvek objektu odporúčame spoluprácu s odbornou projekčnou organizáciou resp. s projektantom z oblasti vzduchotechniky. Ak však zvažujete zabezpečiť vzduchotechniku svojpomocne, dôležité je dodržať niektoré pravidlá. Výber vzduchotechnického potrubia
Požiadavka na parametre potrubia vyplýva zo zásady z použitého vzduchotechnického zariadenia (klimatizačné jednotky, tepelné čerpadlá, výmenníky tepla a vzduchu, vetracie systémy a pod.). Jedná sa hlavne o rozmery a tesnosť potrubia. Ďalším dôležitým parametrom pre výber správneho vzduchotechnického potrubia (vzduchovodu) je prostredie, do ktorého bude potrubie montované.

otáznik o Tvar a rozmer
o Tesnosť
o Prostredie
TVAR A ROZMER
Tvar potrubia v priereze je štandardne kruhový alebo štvorhranný. Možné sú aj potrubia šesťhranné, lichobežníkové a pod., ale v praxi sa s takýmto riešením stretávame veľmi zriedka. Preto sa pri výbere zameriame iba na kruhový a štvorhranný prierez potrubia.

Výhody kruhového potrubia:
štandardizované produkty, lacnejšie, vysoká pevnosť a tesnosť, nižšie náklady na montáž, ľahšia manipulácia a možnosť korekcií priamo pri montáži, estetickosť

Výhody štvorhranného potrubia:
ľubovoľný rozmer a tvar, vhodné pre montáže s vyššími nárokmi na priestor, veľkorozmerné potrubia, výroba na mieru, rôzne prevedenie podľa požiadaviek na tesnosť

Rozmer potrubia:
Prierez:
Pre kruhové potrubie sa používajú rozmery normované podľa STN EN 1506.
D (mm) odporúčané: (63), 80, 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250
D (mm) dodatočné: 150, 300, 355, 450, 560, 710, 900, 1120
Väčšina výrobcov dodáva potrubie aj v rozmeroch D 180, 225, 280 mm. Možné je použiť aj potrubie s iným nenormovaným rozmerom, ale využíva sa len v špeciálnych prípadoch, keď nie je možné použiť normovaný rozmer.

Hranaté potrubie sa používa vo všetkých možných rozmeroch. Dôležitá je plocha prierezu potrubia, ktorá priamo súvisí s prietokom vzduchu v potrubí. Ideálny prierez je do pomeru strán 1:3. Následne sa stanoví jeho výška a šírka podľa možností a priestoru, kde bude umiestnené. Pri výbere správnych rozmerov treba dbať aj na manipuláciu a uchytenie resp. zavesenie potrubia. Aby bola zachovaná stabilita a pevnosť potrubia, vyrába sa z rôznych hrúbok plechu.

Dĺžka:
Pre kruhové potrubie je z ekonomické hľadiska vhodné voliť dĺžku rovných rúr 3 resp. 6 metrov. Väčšina štandardne dodávaných SPIRO rúr má 3 metre (jednoduchšia manipulácia a skladovanie).

Rozmery tvaroviek pre kruhové rozvody sú štandardizované podľa STN EN 1506.
Tvarové kusy pre hranaté rozvody je možné vyrobiť v rozmeroch podľa STN EN 1505.
<< 1 / 2 >>