oENGLISH oDEUTSCH UPDATED 02/04/15 Facebook  Google+  E-mail

NÁVOD NA VÝBER POTRUBIA

Ako vybrať správne vzduchotechnické potrubie...

Návod na výber potrubia
PDF dokument na stiahnutie
download TESNOSŤ
Podľa tlaku vzduchu prúdiaceho v potrubí sa určujú požiadavky na tesnosť. Tu platí norma STN EN 12237.
(viac v PDF súbore na stiahnutie)

Spoje a spájanie častí potrubného systému
Spájanie kruhových rúr a tvaroviek. Tvarovka je vyrobená s rozmerom, ktorý pasuje do rúry. Rúry sa medzi sebou spájajú prostredníctvom vnútorných spojok (Mi) a tvarovky prostredníctvom vonkajších spojok (Ma). Pomocou samorezných skrutiek resp. nitového spoja sa jednotlivé časti upevnia. Na utesnenie sa používajú štandardne hliníkové pásky. Hliníková páska sa 2-krát ovinie okolo spoja a konce sa umiestnia na nie pohľadovej strane.

Hranaté potrubie sa spája spravidla pomocou prírub. Ideálne je, ak sa príruba vytvaruje priamo z plechu potrubia (tzv. TFP), kedy nedochádza k netesnostiam spôsobeným nasadením príruby, resp. jej nedostatočným zatmelením, ako je to pri lištových prírubách. Medzi príruby jednotlivých častí potrubia, ktoré chceme spojiť, sa po celom obvode vloží polyetylénové tesnenie, štandardne s rozmerom 4x15 mm. Pre zabezpečenie požadovanej tesnosti musí mať tesniaca páska hrúbku min. 4 mm. Tesniace pásky je potrebné v rohoch vždy prekryť a dôkladne spojiť s vnútornou stranou potrubia.
Po spojení jednotlivých dielov potrubia sa príruby upevnia v rohoch skrutkovým spojom (M8). Ak sú strany potrubia dlhé, alebo na dosiahnutie lepšej tesnosti, používajú sa svorky „C“. Pomocou týchto svoriek sa dotiahnu príruby v strede hrán, prípadne podľa potreby, kdekoľvek pozdĺž spoja.

PROSTREDIE
Prostredie, kde bude vzduchotechnické potrubie inštalované, má významný vplyv na voľbu materiálu potrubia. Štandardne sa vyrába potrubie z obojstranne pozinkovaného plechu s min. vrstvou zinku 275 g/m2. Pre vyššie nároky na odolnosť potrubia sa používa plech nerezový. Občas sa však stretneme aj s potrubím z čierneho plechu, z medeného plechu, titánzinkové, s náterom či s potrubím z plastu. Pre vzduchotechnické zariadenia dopravujúce vzduch bez agresívnych a abrazívnych prímesí je však štandard pozinkovaný plech.
Požiadavka na špeciále prevedenie vzduchotechnického potrubia sa môže vyskytnúť hlavne pri montážach do náročných prevádzok, ako napr. nemocnice, kuchyne a reštaurácie. Používa sa hygienické prevedenie potrubia, vodotesné potrubie a potrubie na odvod olejových aerosolov.
ÚDRŽBA
Všetky vzduchotechnické komponenty je potrebné skladovať v suchých a neprašných priestoroch. Po montáži zbavíme vnútorné steny potrubia nečistôt a zabezpečíme, aby sa nečistoty v potrubí ďalej neusádzali (viď. STN EN 13779). Vzduchotechnické potrubie z pozinkovaného plechu je určené pre základné, nie agresívne prostredie a v tom prípade nevyžaduje zvláštnu povrchovú úpravu ani ďalšie požiadavky na prevádzkovú údržbu. Zinok vytvorí po oxidácii ochranný povlak. V prípade ak sa potrubie nachádza v prašnom prostredí, stačí odstrániť prach z povrchu. Pri väčších znečisteniach je možné použiť aj vodu so saponátom.

Na čistenie potrubného systému z vnútra odporúčame využiť špecializovanú firmu, ktorá má potrebné vybavenie a skúsenosti.

Podrobnejšie informácie ohľadne montáže hranatého a kruhového vzduchotechnického potrubia, zavesenia potrubia a voľby závesov, vyhotovenia a rôznych typov prevedenia vzduchovodov v PDF dokumente na stiahnutie.
<< 1 / 2 >>