oENGLISH oDEUTSCH UPDATED 02/04/15 Facebook  Google+  E-mail
vyrobky Vzduchovody a príslušenstvo

Vzduchovody a príslušenstvo

- Špirálovo vinuté rúry
- Rúry pozdĺžne falcované
- Kolená lisované, segment.
- Redukcie symetr., excentr.
- T-kusy, X-kusy
- Sedlá (Sattel)
- Záslepky
- Nástavce na hran. potrubie
- Výfukové kusy so sitom
- Spojky (vnút., vonk.)
- Regulačné klapky
- Spätné klapky
- Tlmiče hluku
- Pružné rúry (flexohadice)
- Hlavice, CAGI hlavice
- Striešky
- Protidažďové límce
- Výfukové kolené
- Tanierové ventily
- Revízne kryty
- Tlmiace vložky
- Hradítka
- Ohybné tlmiče hluku
- Tlmiace jadrá
Kruhové kolená Kolená Kruhové redukcie Redukcie Kruhové spojky Spojky Kruhové nástavce na hranaté potrubie Nástavce V plnom rozsahu zabezpečujeme aj dodávku kruhového potrubia ako rovných špirálovo vinutých rúr (systém SPIRO) tak aj všetkých požadovaných typizovaných a netypizovaných tvaroviek. Rovné špirálovo vinuté kruhové rúry sa dodávajú v štandartných dĺžkach 3 a 6 metrov. Potrubia dodávame s certifikátom TSU. Pri zvláštnych objednávkach dodávame potrubie z medeného, nerezového, hliníkového prípadne z čierneho plechu. Kruhové klapky Klapky Kruhové T-kusy T-kusy Kruhové výustky a dekle Koncové kusy Ohybné kruhové rúry flexohadice Flexohadice