oENGLISH oDEUTSCH UPDATED 02/04/15 Facebook  Google+  E-mail
vyrobky Vzduchovody a príslušenstvo

Vzduchovody a príslušenstvo

- Hliníkové pásky
- SK pásky
- Objímky s gumou
- Rýchlospojky
- Príruby
- Izolácie samolepiace s fóliou
- Silikon šedý, transparentný
- Tesniace pásky
- Hmoždinky narážacie
- Skrutky, matice, podložky M8, M10
- Skrutky samorezné
- Svorky C
- Svorky nosníkové
- Nosné lišty
- Závesy L, V, Z s tlmiacim elementom
- Závitové tyče a spojovacie matice
Skladom máme k dispozícii aj kompletný sortiment montážneho a spojovacieho materiálu pre vzduchotechnické potrubia a príslušenstvo. V prípade záujmu spočítame a pribalíme k objednanému potrubiu presné množstvo materiálu. Montážny a spojovací materiál Zavesenie vzduchovodov
Pre zavesenie hranatého potrubia sa používajú závesy typu „Z“ a „L“ so závitovými tyčami M8 (M10). Samoreznými skrutkami prípadne pomocou nitov sa odporúča pripevniť záves každé 3 až 4 m k potrubiu. Na zavesenie kruhových rúr sa používajú objímky so závitom M8 (resp. M10) pre závitové tyče resp. do rozmeru 315 závesy typu „V“.

Závesy musia za všetkých prevádzkových podmienok zaistiť dostatočnú stabilitu a riadne fungovanie vzduchotechnických rozvodov. Ďalej je potrebné zabezpečiť, aby aj pri čistení rozvodov nehrozilo riziko pádu potrubia vrátane závesov.
Utesnenie vzduchovodov
Medzi príruby hranatého potrubia sa po celom obvode vloží polyetylénové tesnenie 4 x 15 mm. Pre zabezpečenie požadovanej tesnosti musí mať tesniaca páska hrúbku min. 4 mm. Na utesnenie kruhového potrubia sa používajú štandardne hliníkové pásky.

Revízne a čistiace otvory
Umiestnenie a veľkosť otvorov sú špecifikované už pri plánovaní vzduchotechnických rozvodov. Ak plány tieto otvory nezahŕňajú, odporúčame vyjasniť ich umiestnenie, ešte pred samotnou montážou rozvodov (v súlade s STN EN 12097).