Údržba vzduchotechnického potrubia

Všetky vzduchotechnické komponenty je potrebné skladovať v suchých a neprašných priestoroch. Po montáži zbavíme vnútorné steny potrubia nečistôt a zabezpečíme, aby sa nečistoty v potrubí ďalej neusádzali (viď. STN EN 13779). Vzduchotechnické potrubie z pozinkovaného plechu je určené pre základné, nie agresívne prostredie a v tom prípade nevyžaduje zvláštnu povrchovú úpravu ani ďalšie požiadavky na prevádzkovú údržbu. Zinok vytvorí po oxidácii ochranný povlak. V prípade ak sa potrubie nachádza v prašnom prostredí, stačí odstrániť prach z povrchu. Pri väčších znečisteniach je možné použiť aj vodu so saponátom.

Na čistenie potrubného systému z vnútra odporúčame využiť špecializovanú firmu, ktorá má potrebné vybavenie a skúsenosti.

Umiestnenie revíznych a čistiacich otvorov a veľkosť otvorov je potrebné premyslieť a špecifikovať už pri plánovaní vzduchotechnických rozvodov. Ak plány tieto otvory nezahŕňajú, odporúčame vyjasniť ich umiestnenie ešte pred samotnou montážou rozvodov (v súlade s STN EN 12097).