Ako vybrať správne vzduchotechnické potrubie - 1. časť: Tvar a rozmer

Vzduchotechnické potrubia sú hlavne v normách STN nazývané aj ako vzduchovody. Terminológiu z oblasti vetrania budov spresňuje STN EN 12792.

Pri zariaďovaní vzduchotechniky akéhokoľvek objektu odporúčame spoluprácu s odbornou projekčnou organizáciou resp. s projektantom z oblasti vzduchotechniky. Ak však zvažujete zabezpečiť vzduchotechniku svojpomocne, dôležité je dodržať niektoré pravidlá.

Výber vzduchotechnického potrubia

Požiadavka na parametre potrubia vyplýva zo zásady z použitého vzduchotechnického zariadenia (klimatizačné jednotky, tepelné čerpadlá, výmenníky tepla a vzduchu, vetracie systémy a pod.). Jedná sa hlavne o rozmery a tesnosť potrubia. Ďalším dôležitým parametrom pre výber správneho vzduchotechnického potrubia (vzduchovodu) je prostredie, do ktorého bude potrubie montované.
  • Tvar a rozmer
  • Tesnosť
  • Prostredie

TVAR A ROZMER

Tvar potrubia v priereze je štandardne kruhový alebo štvorhranný. Možné sú aj potrubia šesťhranné, lichobežníkové a pod., ale v praxi sa s takýmto riešením stretávame veľmi zriedka. Preto sa pri výbere zameriame iba na kruhový a štvorhranný prierez potrubia.

Výhody kruhového potrubia:
štandardizované produkty, lacnejšie, vysoká pevnosť a tesnosť, nižšie náklady na montáž, ľahšia manipulácia a možnosť korekcií priamo pri montáži, estetickosť
kruhovejpg
Výhody štvorhranného potrubia:
ľubovoľný rozmer a tvar, vhodné pre montáže s vyššími nárokmi na priestor, veľkorozmerné potrubia, výroba na mieru, rôzne prevedenie podľa požiadaviek na tesnosť
hranatejpg
Rozmer potrubia:
Prierez:
Pre kruhové potrubie sa používajú rozmery normované podľa STN EN 1506.
rozmerypng
D (mm) odporúčané: (63), 80, 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250
D (mm) dodatočné: 150, 300, 355, 450, 560, 710, 900, 1120

Väčšina výrobcov dodáva potrubie aj v rozmeroch D 180, 225, 280 mm. Možné je použiť aj potrubie s iným nenormovaným rozmerom, ale využíva sa len v špeciálnych prípadoch, keď nie je možné použiť normovaný rozmer.
schema_kruhovepng

Hranaté potrubie sa používa vo všetkých možných rozmeroch. Dôležitá je plocha prierezu potrubia, ktorá priamo súvisí s prietokom vzduchu v potrubí. Ideálny prierez je do pomeru strán 1:3. Následne sa stanoví jeho výška a šírka podľa možností a priestoru, kde bude umiestnené. Pri výbere správnych rozmerov treba dbať aj na manipuláciu a uchytenie resp. zavesenie potrubia. Aby bola zachovaná stabilita a pevnosť potrubia, vyrába sa z rôznych hrúbok plechu.
schema_hranatepng

Dĺžka:

Pre kruhové potrubie je z ekonomické hľadiska vhodné voliť dĺžku rovných rúr 3 resp. 6 metrov. Väčšina štandardne dodávaných SPIRO rúr má 3 metre (jednoduchšia manipulácia a skladovanie). Každý iný rozmer sú náklady navyše. Dĺžka rúry sa dá samozrejme prispôsobiť rezaním. 

SPIRO rúra alebo aj špirálovo vinutá kruhová rúra je vyrobená použitím špirálového falca. Tento sa vytvára pevným zlisovaním koncového zovretia plechov, ktoré je úplne uzavreté a vďaka tomu tesné, pevné a bez prehýbania aj pri väčších dĺžkach.
spiropng

Iný typ rúry je rúra s pozdĺžnym falcom, ktorá sa vyrába na mieru v rozmeroch D 100 mm a viac s dĺžkou podľa potreby a možností.

Rozmery tvaroviek pre kruhové rozvody sú štandardizované podľa STN EN 1506 a preto sa presnému určovaniu ich tvaru venovať nebudeme.

Pre hranaté potrubie sa používa štandardná dĺžka rovných rúr 1415 resp. 1395 mm v prevedení prírub FP s falcovaným profilom 20 resp. 30 (kvalitnejšie - 100% tesnosť na prírube a ekonomickejšie riešenie), alebo 1500 mm s lištovými prírubami. Pre domerové kusy sa vždy dodáva jedna strana s voľnou prírubou, ktorá sa nasadí pri montáži po upravení dĺžky rúry. 

Dĺžka strany  Výška príruby Štandardná dĺžka s FP prírubami Označenie prírub
≤ 1100 mm  20 mm    1415 mm          16 (na oboch koncoch)
> 1100 mm  30 mm    1395 mm          17 (na oboch koncoch)

Rovné rúry s väčšou dĺžkou ako je štandardná je možné vyrobiť ako atypické kusy väčšinou s príplatkom.

Tvarové kusy pre hranaté rozvody je možné vyrobiť v akýchkoľvek rozmeroch podľa STN EN 1505. Pri kolenách a T-kusoch je potrebný štandard. rádius 150 mm. Podľa požiadaviek projektu je možné vyrobiť aj R < ako 150 mm, ale v týchto prípadoch sa spravidla používa hranaté vyhotovenie (R=0). Tu je však potrebné brať do úvahy vplyv hrany na prúdenie vzduchu cez potrubie.