Ako vybrať správne vzduchotechnické potrubie - 2. časť: Tesnosť

Výber vzduchotechnického potrubia

Požiadavka na parametre potrubia vyplýva zo zásady z použitého vzduchotechnického zariadenia (klimatizačné jednotky, tepelné čerpadlá, výmenníky tepla a vzduchu, vetracie systémy a pod.). Jedná sa hlavne o rozmery a tesnosť potrubia. Ďalším dôležitým parametrom pre výber správneho vzduchotechnického potrubia (vzduchovodu) je prostredie, do ktorého bude potrubie montované.
  • Tvar a rozmer
  • Tesnosť
  • Prostredie

TESNOSŤ

Podľa tlaku vzduchu prúdiaceho v potrubí sa určujú požiadavky na tesnosť.

Tu platí norma STN EN 12237.
tlak_prevedeniepng

tlak_prevedenie2png

trieda_tesnostipng

Pri výbere kruhového SPIRO potrubia máme možnosť vybrať rovné rúry štandardného a tesného prevedenia. Pri triede tesnosti „C“ sa používa na utesnenie špirálového falcu nylónová šnúra.

tlak_potrubpng

Hranaté potrubie je rozdelené do tried podľa tesnosti a preto sa vyrába z rôznych hrúbok a rôznom prevedení, ktoré súvisí práve s jeho tesnosťou.

hrubky_potrubpng

Na tesnosť majú významný vplyv aj spoje medzi jednotlivými časťami potrubného systému.

Spoje a spájanie častí potrubného systému

Spájanie kruhových rúr a tvaroviek nie je vôbec zložité. Tvarovka je vyrobená s rozmerom, ktorý pasuje do rúry. Rúry sa medzi sebou spájajú prostredníctvom vnútorných spojok (Mi) a tvarovky prostredníctvom vonkajších spojok (Ma). Pomocou samorezných skrutiek resp. nitového spoja sa jednotlivé časti upevnia. Na utesnenie sa používajú štandardne hliníkové pásky. Hliníková páska sa 2-krát ovinie okolo spoja a konce sa umiestnia na nie pohľadovej strane.

spoj_potrubpng

Pri zvýšených požiadavkách na tesnosť sa využíva systém s gumičkou (Obr. 1), alebo spájanie pomocou lisovaných prírub (Obr. 2) prípadne pomocou rozoberateľných resp. nerozoberateľných rýchlospojok (Obr. 3).

spoj_potrub2png

Hranaté potrubie sa spája spravidla pomocou prírub. Ideálne je, ak sa príruba vytvaruje priamo z plechu potrubia (tzv. FP), kedy nedochádza k netesnostiam spôsobeným nasadením príruby, resp. jej nedostatočným zatmelením, ako je to pri lištových prírubách. Rozmery prírub sú štandardizované a podľa veľkosti potrubia sa používajú dva typy. FP 16 (resp. P20) pre rozmery strany ≤ 1100 mm a FP 17 (P21) pre väčšie. Správnu voľbu prírub, hrúbky materiálu, tmelenia, požitie dištančných tyčí a pod. zabezpečuje spravidla výrobca avšak u neoverených dodávateľov je vhodné dodržanie potrebných parametrov skontrolovať.

hran_potrubpng

Montáž hranatého potrubia prebieha nasledovne. Medzi príruby jednotlivých častí potrubia, ktoré chceme spojiť, sa po celom obvode vloží polyetylénové tesnenie, štandardne s rozmerom 4x15 mm. Pre zabezpečenie požadovanej tesnosti musí mať tesniaca páska hrúbku min. 4 mm. V prípade vodotesného prevedenia je potrebné použiť butylovú tesniacu šnúru. Tesniace pásky je potrebné v rohoch vždy prekryť a dôkladne spojiť s vnútornou stranou potrubia. Po spojení jednotlivých dielov potrubia sa príruby upevnia v rohoch skrutkovým spojom (M8). Ak sú strany potrubia dlhé, alebo na dosiahnutie lepšej tesnosti, používajú sa svorky „C“. Pomocou týchto svoriek sa dotiahnu príruby v strede hrán, prípadne podľa potreby, kdekoľvek pozdĺž spoja.

spoj_potrub3png

Ďalší možný avšak podstatne menej používaný spôsob spájania hranatého potrubia je zasúvací profil, ktorý je podobný ako pri kruhovom potrubí. Využívajú sa vnútorné spojky z plechu hrúbky 2 mm, ktoré sú pevne pribodované ku jednému koncu potrubia. Druhý koniec potrubia je voľný. Potrubie sa spája zasúvaním jednotlivých dielov do seba a spájaním pomocou samorezných skrutiek (resp. nitov) a al. pásky.

hrubky_potrubpng