Ako vybrať správne vzduchotechnické potrubie - 3. časť: Prostredie

Výber vzduchotechnického potrubia

Požiadavka na parametre potrubia vyplýva zo zásady z použitého vzduchotechnického zariadenia (klimatizačné jednotky, tepelné čerpadlá, výmenníky tepla a vzduchu, vetracie systémy a pod.). Jedná sa hlavne o rozmery a tesnosť potrubia. Ďalším dôležitým parametrom pre výber správneho vzduchotechnického potrubia (vzduchovodu) je prostredie, do ktorého bude potrubie montované.
  • Tvar a rozmer
  • Tesnosť
  • Prostredie

PROSTREDIE

Prostredie, kde bude vzduchotechnické potrubie inštalované, má významný vplyv na voľbu materiálu potrubia. Štandardne sa vyrába potrubie z obojstranne pozinkovaného plechu s min. vrstvou zinku 275 g/m2. Pre vyššie nároky na odolnosť potrubia sa používa plech nerezový. Občas sa však stretneme aj s potrubím z čierneho plechu, z medeného plechu, titánzinkové, s náterom či s potrubím z plastu. Pre vzduchotechnické zariadenia dopravujúce vzduch bez agresívnych a abrazívnych prímesí je však štandard pozinkovaný plech.

Požiadavka na špeciálne prevedenie vzduchotechnického potrubia sa môže vyskytnúť hlavne pri montážach do náročných prevádzok, ako napr. nemocnice, kuchyne a reštaurácie.

Prevádzka / Prevedenie / Vyhotovenie:
  • Nemocnice / Hygienické / Tmelené špeciálnym zdravotne nezávadným tmelom, čisté, konce potrubia chránené fóliou
  • Kuchyne a reštaurácie / Vodotesné potrubie /  Celoletované resp. celotmelené
  • Kuchyne a reštaurácie / Potrubie na odvod olejových aerosolov / Špeciálne tmelené
V súvislosti s prostredím je dôležitým bodom rozhodovania aj umiestnenie resp. uchytenie potrubia. Možnosti sú rôzne, ale najčastejšie sa využíva zavesenie pod strop. Šetrí sa tým miesto a potrubie sa dá jednoducho zakryť napr. sadrokartónovým podhľadom.

Na zavesenie kruhových rúr sa používajú objímky so závitom M8 (resp. M10) pre závitové tyče resp. do rozmeru 315 závesy typu „V“. Spravidla sa objímky umiestňujú každé 3 až 4 metre potrubia.
mont_potrubpng
Postup je jednoduchý: Narážacia hmoždinka M8 sa narazí do príslušnej vyvŕtanej diery v strope. Do hmoždinky sa naskrutkuje závitová tyč (dodáva sa v 1m dĺžkach) skrátená na potrebný rozmer resp. predĺžená pripojením ďalších pomocou spojovacej matice M8. Na voľný koniec závitovej tyče sa umiestni objímka s požadovaným rozmerom podľa priemeru potrubia, ktorá má taktiež dieru so závitom M8 pre závitovú tyč. Potrubie sa vloží do objímky a zafixuje sa dotiahnutím skrutiek po bokoch objímky. Pri potrubiach do rozmeru 315 je možné nahradiť objímku závesom typu „V“. Závitová tyč sa prestrčí cez dieru v strede závesu a upevní sa pomocou matice M8. Záves sa pripevní k potrubiu napr. samoreznými skrutkami.

Pre zavesenie štvorhranného potrubia sa obvykle používajú komerčne dostupné závesy typu „Z“ a „L“ so závitovými tyčami M8 (M10). Pomocou nitov prípadne samoreznými skrutkami (čo najkratšími, max. 13 mm, v súlade s STN EN 12097) sa odporúča záves pripevniť každé 3 až 4 m k potrubiu. Postup je podobný ako pre kruhové potrubie s použitím závesu. Záves typu „L“ sa pripevňuje na boky potrubia a záves „Z“ k spodným hranám. Na upevnenie štvorhranného potrubia sa používajú spravidla dva závesy umiestnené oproti sebe. Pre montáže s vyššími požiadavkami na nosnosť sa využívajú nosné montážne lišty
mont_potrub2png

Ako univerzálny závesný prvok sa často používa dierovaná závesná páska, pomocou ktorej je možné realizovať menej náročné montáže.

Pri voľbe závesov pre kruhové aj pre štvorhranné rozvody je potrebné brať do úvahy, že závesy musia za všetkých prevádzkových podmienok zaistiť dostatočnú stabilitu a riadne fungovanie vzduchotechnických rozvodov a aby aj pri čistení rozvodov nehrozilo riziko pádu potrubia a závesov.